De Kleine Beurs

De Kleine Beurs wil bewoners, gemeenten, organisaties en buurten ondersteunen bij het stimuleren en verbeteren van de sociale cohesie in de buurt en in de gemeente. De Kleine Beurs is niet alleen een verzameling sites met info op buurt/wijkniveau maar ook een app die je persoonlijk informatie geeft over je eigen buurt of wijk.
Het is een landelijke backoffice infrastructuur voor info over buurten en wijken die gevuld kan worden door gemeenten of in opdracht van gemeenten door bijv de bibliotheek. Vanuit bibliotheek ZOUT is advies, training en ondersteuning gegeven bij de realisatie.

Bekijk project